Strona informacyjna miejskiej sieci komputerowej
AKTUALNOŚCI
Koncepcja tworzenia stref bezpłatnego dostępu do internetu5.01.2009
W celu udostępnienia internetu mieszkańcom Przeworska postanowiono stworzyć radiowe punkty dostępowe na obszarze miasta. Pierwszy etap to stworzenie punktu dostepowego w okolicach ratusza miejskiego na którym umieszczono 3 urządzenia dostępowe Wi-Fi, tworzące trzy obszary zasięgu (A,B,C). Obejmują one m.in.: plac Mickiewicza, Rynek i przyległe ulice, jak pokazano na załączonej mapce. W obszarach tych można bez przeszkód korzystać z internetu za pomocą urządzeń przenośnych np. laptopy, telefony komórkowe. W strefach przyległych do zaznaczonych, ale nie objętych bezpośrednim zasięgiem, komputer należy wyposażyć w zewnętrzną instalację z dodatkową anteną. Na obecnym etapie - ze względów technicznych - dostęp do wszystkich zasobów sieci jest ograniczony.
wstecz