Strona informacyjna miejskiej sieci komputerowej
AKTUALNOŚCI
Miejska teleinformatyczna sieć szerokopasmowa12.03.2009
Nowoczesna sieć teleinformatyczna i telekomunikacyjna to podstawowy warunek rozwoju społeczeństw lokalnych i regionalnych. Dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta Przeworska i Radzie Miasta postanowiono w Przeworsku stworzyć miejską teleinformatyczną sieć szerokopasmową. W swoim założeniu jest to przedsięwzięcie które będzie udostępniać jednostkom organizacyjnym miasta dostęp do szybkiego internetu, transmisji danych, telefonii, monitoringu, a mieszkańcom Przeworska korzystanie z bezpłatnego dostępu do internetu poprzez wykorzystanie częstotliwości radiowych i stworzenie sieci w technologii Wi-Fi. Zgodnie z uchwałą z dnia 03.04.2008 Nr XXII/134/08 Rada Miasta Przeworska zadeklarowała przystąpienie Gminy Miejskiej Przeworsk do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów – Wschód”. W ramach tego projektu Gmina Miejska Przeworsk zobowiązuje się do zapewnienia wkładu własnego w postaci stworzenia infrastruktury teleinformatycznej, obejmującej sieć światłowodową i radiową na terenie Miasta Przeworska. Zarząd Województwa Podkarpackiego sformułował ideę społeczeństwa informacyjnego w „Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.

wstecz