Strona informacyjna miejskiej sieci komputerowej
AKTUALNOŚCI
Nowy punkt dostępowy20.07.2009
W lipcu 2009 udostępniono nowy obszar objęty dostępem do darmowego internetu. Obejmuje on osiedle Jagiellońska i obszar wzdłuż ulicy J. Krasickiego wraz z osiedlem bloków mieszkalnych. Na obszarze tym możliwy jest odbiór internetu za pośrednictwem urządzeń przenośnych jak i stacjonarnych wyposażonych w zewnętrzną antenę.
wstecz