Strona informacyjna miejskiej sieci komputerowej
AKTUALNOŚCI
Miejska teleinformatyczna sieć szerokopasmowa12.03.2009
Nowoczesna sieć teleinformatyczna i telekomunikacyjna to podstawowy warunek rozwoju społeczeństw lokalnych i regionalnych. Dzięki inicjatywie Burmistrza Miasta Przeworska i Radzie Miasta postanowiono czytaj więcej >>
Koncepcja tworzenia stref bezpłatnego dostępu do internetu5.01.2009
W celu udostępnienia internetu mieszkańcom Przeworska postanowiono stworzyć radiowe punkty dostępowe na obszarze miasta. Pierwszy etap to stworzenie punktu dostepowego w okolicach czytaj więcej >>